bioloji

bioloji
биологический.

Азербайджанско-русский словарь. — Баку. . 1984.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Смотреть что такое "bioloji" в других словарях:

 • bioloji — sif. Biologiyaya aid və ya xas olan. Bioloji hadisə. Bioloji elmlər. Bioloji tədqiqat …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biostansiya — <yun. bio. . . və lat. stansiya> Bioloji stansiya – müəyyən yerdə yaşayan heyvan və bitkilərin biologiyasını tədqiq və bioloji fənlərin tədrisinə yardım edən müəssisə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • almagüvəsi — is. zool. Alma ağaclarına ziyan verən bir cücü. Almagüvəsi ilə aqrotexniki, bioloji və kimyəvi üsullarla mübarizə aparılır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • aqrobiologiya — <yun.> Əkinçiliyə, bitkiçiliyə və heyvandarlığa təsir edən ümumi bioloji qanunauyğunluqlar haqqında elm. Aqrobiologiya elmi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • bağacıq — is. zool. Taxıl bitkilərinə zərər verən cücü. Taxıl bitkilərinin (xüsusən buğdanın) qorxulu zərərvericisi olan taxıl bağacıqlarına qarşı mübarizə üçün bioloji üsul geniş tətbiq edilir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biocoğrafiya — <yun.> Yer üzündə heyvan və bitki orqanizmlərinin təbii şəraitdən asılı olaraq yayılmasından və qruplaşmasından bəhs edən elm; bioloji coğrafiya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biofizika — is. <yun.> Biologiyanın, canlı orqanizmlərdəki fiziki qanunauyğunluqları tədqiq edən şöbəsi; bioloji fizika …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • biokimya — <yun. bio. . . və ər. kimya> Canlı materiyaya xas olan kimyəvi hadisələri öyrənən elm; bioloji kimya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • freydizm — <Avstriya həkimi və psixoloqu Freydin adından> Psixologiya və psixopatologiyada insanın bütün hərəkətlərinin başlıca amilinin yalnız qeyri şüuri bioloji instinktlər və meyillər olduğunu iddia edən, insanların həyatında sosial momentləri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • hidrobiologiya — <yun. hydor, bios – həyat və logos – söz> Biologiyanın, su mühitində yaşayan orqanizmlərin həyatını öyrənən bəhsi. Dəniz heyvanlarının və bitkilərinin yayılması xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi inkişaf edib, bioloji elminin xüsusi bölməsi –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • həşərat — is. <ər. «həşərə» söz. cəmi> 1. Cücülər. Həşəratın əkinlərə zərəri. Kimyəvi və bioloji üsulla həşəratı məhv etmək. – <Ahuramazda:> Ən savab işlər – susuz yerə su çıxarmaq, ağac əkmək, körpü salmaq, zərərli həşəratı öldürməkdir. Ç..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»